От моята камбанария
www.ometeo.com  

Калина и Дамян,
сватба
2008

Сватбата на Калина и Дамян

02, Мария и Дамян

03, Семейство

04, Сватба

05, Родителите и децата

06, Младоженци