От моята камбанария
www.ometeo.com  

Христо Лалев,
дипломант на DELTA,
2008

Дипломиране в ДЕЛТА

DELTA - Международна асоциация за образование и развитие

Тържествена церемония, 11 юли 2008, Военен клуб, София


No.1,
Момент от церемонията

No.2,
Момент от церемонията (+... top of lalev:)

No.3,
Момент от церемонията (с Лалев)

No.4,
Момент от церемонията

No.5,
Момент от церемонията

No.6,
Момент от церемонията (Клубът!!!)

No.7,
Момент от церемонията

No.8,
Момент от церемонията (Интериорът...)

No.9,
Момент от церемонията

No.10,
Момент от церемонията

No.11,
Момент от церемонията

No.12,
Момент от церемонията

No.13,
Момент от церемонията

No.14,
Момент от церемонията

No.15,
Момент от церемонията

No.16,
Момент от церемонията

No.17,
Момент от церемонията

No.18,
Момент от церемонията

No.19,
Момент от церемонията

No.20,
Момент от церемонията

No.21,
Момент от церемонията

No.22,
Момент от церемонията

No.23,
Момент от церемонията

No.24,
Момент от церемонията

No.25,
Лалев пред Военния клуб

No.26,
Дипломанти!

No.27,
Лалев и колеги...

No.28,
Тържествен коктейл

No.29,
Всички на коктейл!

No.30,
Коктейлът